De geallieerden die op deze website aan bod komen, zijn:

  • Verenigde Staten van Amerika (USA)
  • Verenigd Koninkrijk (Engeland)
  • Sovjet-Unie (USSR)
  • Polen
  • Canada

Andere landen behoorden ook tot de geallieerden, maar worden (voorlopig) buiten beschouwing gelaten, zoals China en Frankrijk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_(Tweede_Wereldoorlog)